skip to Main Content

AVG – Privacy verklaring Arrowline B.V.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van bezoekers op onze website

 Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van bezoekers op onze website Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen. Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst. Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst. U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Doorgifte aan derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens, uitsluitend na overleg met u, moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Direct marketing Als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing. Bewaarperiode persoonsgegevens Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen. Uw rechten U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: Arrowline B.V., afdeling Legal, Gaasterland 4, 1948RG Beverwijk, +31 (0) 85 – 020 21 35, info@arrowline.nl. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Vormen van contact en de verwerking

Arrowline B.V. heeft per e-mail, post en telefoon contact met bedrijven, organisaties, verenigingen, overheden en/of andere partijen die van belang zijn voor haar onderneming (‘contacten’, ‘relaties’ of ‘betrokkenen’ genoemd); Arrowline B.V. verwerkt persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze, wat wil zeggen dat zij met behulp van één of meerdere computers persoonsgegevens opslaat, bewerkt, etc. Met andere woorden: de contacten van Arrowline B.V. worden digitaal beheerd. Opslag van persoonsgegevens bij Arrowline B.V. vindt plaats op de harde schijf van de eigen computer(s) en bij haar zelf aanwezige extra schijfruimte. Arrowline B.V. maakt daarnaast gebruik van de diensten van een hosting-/Cloud provider. Deze provider levert opslagruimte en host de bedrijfswebsite en e-mail.

Kenmerken van de bewaarde gegevens

 • Arrowline B.V. verwerkt géén bijzondere persoonsgegevens (dit zijn gegevens over ras, etnische afkomst, politieke opvatting, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, genetische of biometrische gegevens, gegevens over gezondheid, seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
 • De persoonsgegevens zijn afkomstig van de betrokkenen zelf, Arrowline B.V. heeft ze niet van derden verkregen of gekocht.
 • Arrowline B.V. verwerkt géén bijzondere persoonsgegevens (dit zijn gegevens over ras, etnische afkomst, politieke opvatting, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, genetische of biometrische gegevens, gegevens over gezondheid, seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
 • De persoonsgegevens zijn afkomstig van de betrokkenen zelf, Arrowline B.V. heeft ze niet van derden verkregen of gekocht.
 • De gegevens worden niet gekoppeld aan of samengevoegd met andere gegevens van de betrokkene die op een ander moment en/of in een andere context zijn verkregen, waardoor Arrowline B.V. nog meer weet van de desbetreffende personen.
 • Bij de verwerking van persoonsgegevens maakt zij verder geen gebruik van (volledig) nieuwe technologie (bijv. vingerafdruksystemen of gezichtsherkenning).
 • Daarnaast komen de verwerkingen niet neer op het volgen van de locatie of de verplaatsingen van personen.
 • Zij stelt met behulp van de persoonsgegevens geen profielen op van de betrokkenen om een beeld te krijgen van bijvoorbeeld hun interesses, gedrag of economische situatie.
 • Arrowline B.V. geeft de persoonsgegevens van haar overige contacten niet aan anderen.
 • Arrowline B.V. doet niet aan direct marketing.
 • De website van Arrowline B.V. wordt gehost door een hostingprovider. Daarnaast wordt gebruikgemaakt van Google Analytics en Hotjar om bezoekersstromen in kaart te brengen.
 • Arrowline B.V. maakt op haar website gebruik van functionele cookies, tracking cookies en de cookies van Google Analytics.